കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 2252 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്

0 4,308

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 2252 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജനുവരി 29 ശനിയാഴ്ച 2252 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1673 പേർ നെഗറ്റീവായി. ശനിയാഴ്ച ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 5928. ഇതേവരെ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2523693. ഇതേവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 32966.