ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

0 2,434

ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരള സംസ്ഥാന അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള കേരള കൈത്തൊഴിലാളി വിദഗ്ധ തൊഴിലാളി, കേരള ബാര്‍ബര്‍ ബ്യൂട്ടീഷന്‍സ്, കേരള ഗാര്‍ഹിക തൊഴിലാളി, കേരള അലക്ക് തൊഴിലാളി, കേരള പാചക തൊഴിലാളി, കേരള ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാര്‍ എന്നീ പദ്ധതികളില്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള 1000 രൂപ ധനസഹായത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.   പദ്ധതിയുടെ അംഗത്വ കാര്‍ഡ്, പദ്ധതിയുടെ പാസ് ബുക്ക്, ആധാര്‍ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് ( ഐഎഫ്എസ് കോഡ് സഹിതം), ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, അവസാന അംശാധായം ഒടുക്കിയ രസീത് എന്നിവയുടെ പകര്‍പ്പും മൊബൈല്‍ നമ്പറും, മറ്റൊരു ക്ഷേമനിധിയിലും അംഗമല്ല എന്ന സത്യപ്രസ്താവന എന്നിവ സഹിതം വെള്ളക്കടലാസില്‍ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി മെയ് 31നകം നേരിട്ടോ, knrksuwssb2020@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലോ തപാലിലോ അയക്കാവുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍:  8281602701,8129189690