ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 

0 1,485

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, മോഹിനിയാട്ടം  ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദമുള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. www.kshethrakalaacademy.org ൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പുകൾ, പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ  ഫെബ്രവരി 28 നകം സെക്രട്ടറി, ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി, മാടായിക്കാവ്, പഴയങ്ങാടി പിഒ കണ്ണൂർ- 670303, എന്ന വിലാസത്തിൽ  ലഭിക്കണം. ഫോൺ : 0497 2986030, 9847913669,