മലയോരമേഖലയിലെ വന്യമൃഗശല്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തിര ഇടപെടൽ നടത്തണം; അഡ്വ .സജീവ് ജോസഫ് എം എൽ…

മലയോരമേഖലയിലെ വന്യമൃഗശല്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തിര ഇടപെടൽ നടത്തണം; അഡ്വ .സജീവ് ജോസഫ് എം എൽ എ 
Read More...

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ തിരുമേനി വാർഡിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സേവനങ്ങളും ഒപ്പം ജാഗ്രത…

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ തിരുമേനി വാർഡിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സേവനങ്ങളും ഒപ്പം ജാഗ്രത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജ്ജിതമാക്കി വാർഡ് നേതൃത്വം.
Read More...

രണ്ടുമാസത്തിനകം 51.6 കോടി വാക്‌സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി

രണ്ടുമാസത്തിനകം 51.6 കോടി വാക്‌സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി
Read More...