കണിച്ചാറിൽ ക്വാറികളുടെ നിരോധനം തുടരും

0 297

ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഇരിട്ടി താലൂക്കിലെ കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്തിലെ ശ്രീലക്ഷ്മി, ന്യൂഭാരത് എന്നീ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാവുന്നതുവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു. ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പഠനം നടത്തിയ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വിദഗ്ധർ ഈ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിരോധനം നീട്ടിയത്.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.