ജൈവ വൈവിധ്യ പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

0 556

കേളകം: കേളകം ഇക്കോ-ടൂറിസം സൊസൈറ്റിയുടെയും കേളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേളകം പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏകദിന ജൈവ വൈവിധ്യ പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വളയംചാലിലെ ആറളം വാന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പിൽ കേളകം, അടയ്ക്കാത്തോട് ഹൈസ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകൻ വി സി ബാലകൃഷ്ണൻ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു.

ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് അകത്തുകൂടി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് വിവിധ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വിളിപ്പേര്, ശാസ്ത്രനാമം മരത്തിന്റെയും പൂക്കളുടെയും കായ്കളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ശലഭക്കൂട്ടങ്ങളും അവയുടെ മൈഗ്രേഷനും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുംക്യാമ്പിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.

പ്രാദേശിക ജൈവവൈവിധ്യത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നതിനും ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അവയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനും പുതുതലമുറയ്ക്ക് അവബോധം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രാദേശിക ടൂറിസം വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഇക്കോ-ടൂറിസം സൊസൈറ്റി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേളകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സി ടി അനീഷ്, കെറ്റ്സ് ഭാരവാഹികളായ രമണൻ പി എം, ലിജീഷ് വള്ളോക്കരി, സത്യൻ ഇ എസ്, എം വി മാത്യു എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.