നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 1751 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

0 868

 

ഇതോടെ ചൊവ്വ, ബുധന്‍ ദിവസങ്ങളിലായി എടുത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം 3612 ആയി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലാണ് – 338 കേസുകള്‍. ഇടുക്കിയില്‍ 214 കേസുകളും കോട്ടയത്ത് 208 കേസുകളും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 കേസുകള്‍ മാത്രം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കാസര്‍ഗോഡ് ആണ് പിന്നില്‍. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 66
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 138
കൊല്ലം സിറ്റി – 170
കൊല്ലം റൂറല്‍ – 106
പത്തനംതിട്ട – 43
കോട്ടയം – 208
ആലപ്പുഴ – 178
ഇടുക്കി – 214
എറണാകുളം സിറ്റി – 88
എറണാകുളം റൂറല്‍ – 37
തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 20
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ -37
പാലക്കാട് – 19
മലപ്പുറം – 11
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 338
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 13
വയനാട് – 35
കണ്ണൂര്‍ – 20
കാസര്‍ഗോഡ് -10

നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 2535 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. 1636 വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 137, 117
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 195, 145
കൊല്ലം സിറ്റി – 236, 198
പത്തനംതിട്ട – 125, 52
കോട്ടയം – 451, 104
ആലപ്പുഴ – 341, 0
ഇടുക്കി – 269, 75
എറണാകുളം സിറ്റി – 124, 125
എറണാകുളം റൂറല്‍ – 313, 211
തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 31, 17
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ -99, 69
പാലക്കാട് – 37, 31
മലപ്പുറം – 24, 7
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 0, 388
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 33, 6
വയനാട് – 48, 23
കണ്ണൂര്‍ – 50, 50
കാസര്‍ഗോഡ് -22, 18