ചേരാമൻ പെരുമാൾ ജുമ മസ്ജിദ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ- CHERAMAN PERUMAL JUMA MASJID KODUNGALLUR

CHERAMAN PERUMAL JUMA MASJID KODUNGALLUR THRISSUR

0 341

കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പട്ടണത്തിലെ മേത്താലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചേരാമൻ ജുമ മസ്ജിദ് എ.ഡി 629 ൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ, ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പള്ളിയാണ് മാലിക് എൽബിഎൻ ദിനാർ

ഈ പള്ളിയെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു വസ്തുത, ഹിന്ദു വാസ്തുവിദ്യാ രീതിയിലാണ് ഇത്  നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ പുരാതന എണ്ണ വിളക്ക് ഉണ്ട്, അത് ആയിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്ക പ്പെടുന്നു. എല്ലാ മതത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ വഴിപാടായി എണ്ണ കൊണ്ടുവരുന്നു. വിജയ ദശമി ദിനത്തിൽ വിദ്യാരംഭം  (കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പാരമ്പര്യം) നടത്തുന്ന ഒരേയൊരു പള്ളിയാണിത്. മറ്റൊരു വസ്തുത, ചേരമാൻ പെരുമാൾ ജുമാ മസ്ജിദ് മറ്റ് പള്ളികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കിഴക്കോട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.