ചുങ്കക്കുന്ന് ഗവ. യുപി സ്കൂളിൽ ‘സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ നടത്തി

0 1,058

കേളകം: ചുങ്കക്കുന്ന് ഗവ. യുപി സ്കൂളിൽ ‘സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്’ നടത്തി. ജനാധിപത്യരീതിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുട്ടികളിൽ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തി. സ്കൂളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, സ്ഥാനാർത്ഥിളുടെ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുകയും, പത്രിക തള്ളുകയും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്ന സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുട്ടികളെ ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിൽ മാതൃകയായി. അധ്യാപകരായ കെ എം ലൗജിത്ത്, ശിവേശ് എം മാധവൻ, സോനു ബേബി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.