ധർമ്മടം തുരുത്ത്- DHARMADAM ISLAND THALASSERY

DHARMADAM ISLAND THALASSERY

0 374

കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2 ഹെക്ടർ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ധർമ്മടം തുരുത്ത് (പച്ചത്തുരുത്ത്). ധർമ്മടം കടപ്പുറത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 100 മീറ്റർ അകലെയായാണ് ദ്വീപ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

തെങ്ങുകളും ഇടതിങ്ങിയ ചെടികളും നിറഞ്ഞ ഈ ദ്വീപ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിൽനിന്നും  കാണുവാൻ കഴിയും. സാഹസിക വിനോദയാത്രയ്ക്ക് യോജിച്ച സ്ഥലമാണ് ധർമ്മടം തുരുത്ത്. വേലിയിറക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് ദ്വീപിലേക്ക് കടലിലൂടെ നടന്നുപോകാൻ സാധിക്കും. സ്വകാര്യ സ്വത്തായ ഈ ദ്വീപിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദം ആവശ്യമാണ്. മുൻപ് ധർമ്മപട്ടണം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ധർമ്മടം ഒരു ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമായിരുന്നു മുൻപ് സ്വകാര്യ സ്വത്തായിരുന്ന ഈ തുരുത്ത് കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു.ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ധർമ്മടം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്.

എത്താനുള്ള വഴി

  • അടുത്തുള്ള പട്ടണങ്ങൾ / റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷനുകൾ:
    • കണ്ണൂർ- 17 കി.മീ അകലെ
    • തലശ്ശേരി- 6 കി.മീ അകലെ
    • ധർമ്മടംറെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ (പാസഞ്ചർ തീവണ്ടികൾ മാത്രം) – 1 കി.മീ.
  • റോഡ് – ദേശീയപാത 17 കണ്ണൂരിനും തലശ്ശേരിക്കും ഇടയിൽ
  • ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം – കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം