വാഴക്കന്ന് വിതരണം

0 1,869

വാഴക്കന്ന് വിതരണം

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസിലെ സാംസ്‌കാരിക സംഘടന ഒരുമയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധയിനം വാഴക്കന്നുകള്‍, മരച്ചീനി കമ്പുകള്‍, മധുരക്കിഴങ്ങ് വള്ളികള്‍ എന്നിവ പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് വിതരണം ചെയ്യും. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ 8075933088 ല്‍ ബന്ധപ്പെടുക.