രോഗിയെ പുഴുവരിച്ച സംഭവത്തിൽ എടുത്ത നടപടി പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒ പി ബഹിഷ്കരണ സമരം തുടങ്ങി

0 320

രോഗിയെ പുഴുവരിച്ച സംഭവത്തിൽ എടുത്ത നടപടി പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒ പി ബഹിഷ്കരണ സമരം തുടങ്ങി

 

രോഗിയെ പുഴുവരിച്ച സംഭവത്തിൽ എടുത്ത നടപടി പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒ പി ബഹിഷ്കരണ സമരം തുടങ്ങി. ഇന്ന് അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഒപി ബഹിഷ്കരണം തുടരാനാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാർ ഒ പി ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. റിലേ നിരാഹാര സമരം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് തുടരാനും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന തീരുമാനിച്ച. ഇന്ന് അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഒപി ബഹിഷ്കരണം തുടരാനാണ് തീരുമാനം. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ പ്രത്യേക അവധി റദ്ദാക്കിയതിലും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉള്ളത്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനയായ കെജിഎൻഎ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹ സമരവും തുടരുകയാണ്. അതേസമയം ആദ്യ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സർക്കാർ ഇതുവരെ സമരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല.