സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  ചിത്രരചന മത്സരം

0 297
സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 20ന് ജില്ലാതലത്തിൽ ദേശീയ ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെ കണ്ണൂർ ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം. പൊതുവിഭാഗം-ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പ് (അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ), വൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് (10 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെ). ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ-യെല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് (അഞ്ച് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ), റെഡ്് ഗ്രൂപ്പ് (11മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ).  രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങും. വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം, ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നീ രേഖകൾ കൊണ്ടുവരണം. ഫോൺ: 9447853744, 9656061031.