സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ 50 ശതമാനം ജീവനക്കാർ മാത്രം ഹാജരായാൽ മതി

0 662

സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ 50 ശതമാനം ജീവനക്കാർ മാത്രം ഹാജരായാൽ മതി

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ 50 ശതമാനം ജീവനക്കാർ മാത്രം ഹാജരായാൽ മതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ബാക്കിയുള്ളവർ വീടുകളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം. ഓഫീസുകളുടെ നില വെച്ചുകൊണ്ട് ഓഫീസ് മേധാവിക്ക് ഇത് ക്രമീകരിക്കാം. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതാണെന്നും അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച് പോകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഒരു ഓഫീസ് പൂർണമായും അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടാകരുത്. അതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണം കൊണ്ടുവരുന്ന്. പകുതി ആളുകൾ ഒരാഴ്ച ഓഫീസിലിരുന്നും ശേഷിക്കുന്നവർ വീടുകളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം. അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റുള്ളവർ ഓഫീസിൽ എത്തണം. ഈ സമയത്ത് രോഗം ബാധച്ചാൽ പോലും ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമേ ക്വാറന്റീനിലാക്കേണ്ടതുള്ളു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

ഓഫീസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ ഓൺലൈനിലാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നടപടിക്രമം ചീഫ് സെക്രട്ടറി തന്നെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തും. കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അതാത് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരെ പൂൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആ ഘട്ടത്തിൽ തമാസിക്കരുന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.