സൗജന്യ മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനം;അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 

0 231
നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർവീസ് സമന്വയ പദ്ധതി പ്രകാരം മട്ടന്നൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പരിധിയിലുള്ള പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 38 ദിവസത്തെ സൗജന്യ മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. വെള്ളക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, പങ്കെടുക്കേണ്ട മത്സര പരീക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷന്റെയും യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും പകർപ്പുകൾ എന്നിവ സഹിതം ആഗസ്റ്റ് 12 നകം മട്ടന്നൂർ ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കണം. 40 പേർക്കാണ് പ്രവേശനം. ദിവസം 100 രൂപ നിരക്കിൽ സ്റ്റൈപ്പന്റ് നൽകും. ഫോൺ : 0490 2474700.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.