സംസ്‌ഥാനത്ത്‌ ഇന്നു മുതല്‍ 14 വരെ പരക്കെ മഴ പെയ്യും.

0 271

സംസ്‌ഥാനത്ത്‌ ഇന്നു മുതല്‍ 14 വരെ പരക്കെ മഴ പെയ്യും.

കൊച്ചി: ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലെ ന്യൂനമര്‍ദത്തിന്റെ ഫലമായി സംസ്‌ഥാനത്ത്‌ ഇന്നു മുതല്‍ 14 വരെ പരക്കെ മഴ പെയ്യും. കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഇന്നു യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്‌, കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലകൾക്കും നാളെ യെല്ലോ അലെര്‍ട്ട്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കോഴിക്കോട്‌, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലകളില്‍ ശക്‌തമായ മഴയ്‌ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്‌. 12ന് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഓറഞ്ച്‌ അെലര്‍ട്ടാണ്‌. അന്നു മറ്റ്‌ ഏഴു ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലെര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.