കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 1814 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്

0 1,052

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 1814 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്

 
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഫെബ്രുവരി നാല് വെള്ളിയാഴ്ച 1814 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2314 പേർ നെഗറ്റീവായി. ഇതേവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 334374. വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 7494. ഇതേവരെ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2561650.