പ്രതിസന്ധിയാണ്! കേരളം ദേശീയപാതക്കായി നൽകിയ 5580 കോടി വായ്പാപരിധിയിൽ കുറച്ച തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി

0 94

ദില്ലി: കേരളത്തിന്റെ ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന്‌ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ  കിഫ്‌ബി വഴി സമാഹരിച്ച്‌ കേന്ദ്രത്തിന്‌ നൽകിയ 5580 കോടി രൂപ  സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാർഷിക വായ്‌പാ പരിധിയിൽനിന്ന്‌ കുറച്ച തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന്‌ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനെ നേരിൽ കണ്ടാണ്‌ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചത്‌. ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് 6769 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ്‌ കിഫ്‌ബിവഴി പണം സമാഹരിച്ച്‌ നൽകിയത്

ഈ തുക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്‌പാ പരിധയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വായ്‌പാനുവാദം വെട്ടിക്കുറച്ചത്‌ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമന്‌ നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മൂലധന നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പരിഗണിച്ച്‌, കേരളം ദേശീയപാതാ വികസനത്തിനായി ചെലവിട്ട തുക സംസ്ഥാന വായ്‌പായായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന്‌ ഇളവ്‌ നൽകണമെന്നാണ്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടത്‌.

കിഫ്‌ബിയും സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെൻഷൻ കമ്പനിയും 2021–-22 വർഷം സമാഹരിച്ച തുകകൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ സംസ്ഥാന വായ്‌പയായി പരിഗണിച്ച്‌ ഈവർഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ്‌ പരിധിയിൽ കുറവ്‌ വരുത്തുന്ന തീരുമാനം പുനപരിശോധിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കിഫ്‌ബിയുടെ വായ്‌പയും പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെ താൽകാലിക കടവും ബജറ്റിനു പുറത്തുള്ള വായ്‌പയായി പരിഗണിച്ചാണ്‌ കഴിഞ്ഞവർഷം മുതൽ വായ്‌പാ പരിധയിൽനിന്ന്‌ 3140.7 കോടി രുപവീതം കുറയ്‌ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്‌. ഈ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തിന്‌ ഇരുട്ടടിയായി.

കേന്ദ്ര നടപടികൾമൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ഈവർഷം വാർഷിക കടമെടുപ്പ്‌ പരിധിയിൽ 8000 കോടി രൂപ വെട്ടിക്കുറച്ചു. റവന്യു കമ്മി ഗ്രാന്റിൽ 8400 കോടി കുറയുന്നു. നികുതി വിഹിതം 3.875 ശതമാനത്തിൽനിന്ന്‌ 1.92 ശതമാനമായി വെട്ടിക്കുറച്ചതിലൂടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി. ഇതുമൂലമുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ്‌ വായ്‌പ എടുക്കാവുന്ന തുകയും കുത്തനെ കുറയ്‌ക്കുന്നത്‌. മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി, കഴിഞ്ഞവർഷങ്ങളിൽ കേരളം തനത്‌ വരുമാനസ്രോതസുകൾ വഴിയാണ്‌ ചെലവുകളുടെ മുഖ്യപങ്കും നിർവഹിച്ചത്‌.

2021-22ൽ തനത്‌ നികുതി വരുമാനം 22.4 ശതമാനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇത്‌ 23.4 ശതമാനമായി വീണ്ടും ഉയർത്തി. റവന്യുകമ്മി 0.9 ശതമാനത്തിലെത്തിച്ചു. ഇതെല്ലാം ധന കമീഷൻ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള കേരളത്തിന്റെ ധനദൃഡീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയമാണ്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തിന്‌ മതിയായ ധനവിഭവം ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകണം. വായ്‌പാനുമതിയിയിലെ വെട്ടികുറയ്‌ക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഒരു ശതമാനം അധിക കടമെടുപ്പിന്‌ താൽകാലിക അനുമതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു