താഴത്തങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ് കോട്ടയം- Thazhathangady Juma Masjid, Kottayam

THAZHATHANGADY JUMA MASJID KOTTAYAM

0 95

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പള്ളികളിലൊന്നായ താഴത്തങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ് 1000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ്.

കോട്ടയം പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള കേരളത്തിലെ പൈതൃക മേഖലകളിലൊന്നായ താഴത്തങ്ങാടിയിലാണ് ഈ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സങ്കീർണ്ണമായ തടി കൊത്തുപണികൾ, വാസ്തുവിദ്യ, സൗന്ദര്യം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് ഇത്. മീനാച്ചിൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് താഴത്തങ്ങാടി ജുമ മസ്ജിദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും മറ്റ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മുസ്‌ലിംകൾ സജീവ പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് വാദമുണ്ട്