കാണിച്ചാർ ടൗണിൽ ‘സ്നേഹമൊരു കുമ്പിൾ’ എന്ന പേരിൽ കുടിവെള്ളം ഒരുക്കി.

0 479

 

 

കണിച്ചാർ എത്തുന്ന യാത്ര ക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി DYFI കാണിച്ചാർ മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാണിച്ചാർ ടൗണിൽ ‘സ്നേഹമൊരു കുമ്പിൾ’ എന്ന പേരിൽ കുടിവെള്ളം ഒരുക്കി.
DYFI ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ.വി രോഹിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു..

Get real time updates directly on you device, subscribe now.