കൊട്ടിയൂർ ടൗണിൽ കുടിവെള്ള കീയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്ക് കൊട്ടിയൂർ ഗ്രാമം വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ മാതൃകയായി.

0 97

 

 

തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ
കുടിവെള്ള കീയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. രണ്ട്
കുടിവെള്ള കീയോസ്കുകളാണ് ഇത്തവണ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡ്മിൻ മാരായ ആൻറണി പ്ലാക്കൂട്ടത്തിൽ, ലാലു ഗ്രീൻവാലി, വി.കെ വിനോദ്, എ.പി. എൽദോ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നല്കി.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.