കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 444 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ്

0 595

 

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഫെബ്രുവരി 16 ബുധനാഴ്ച 444 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 966 പേർ നെഗറ്റീവായി. ബുധനാഴ്ച ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 4104. കൊവിഡ് ബാധിച്ച് 359 പേർ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. ഇതേവരെ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 344980. ഇതേവരെ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2612121.