കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 966 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ്

0 1,219

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 966 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ്

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പത് ബുധനാഴ്ച 966 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2295 പേർ നെഗറ്റീവായി. ഇതേവരെ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 340681.  ബുധനാഴ്ച ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 3895. ഇതേവരെ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2585577.