മന്ത്രി എസി മൊയ്തീന്‍റെ ഓഫീസിലെ 8 ജീവനക്കാർക്ക് കൊവിഡ്

0 417

മന്ത്രി എസി മൊയ്തീന്‍റെ ഓഫീസിലെ 8 ജീവനക്കാർക്ക് കൊവിഡ്

 

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസി മൊയ്തീന്‍റെ ഓഫീസിലെ 8 ജീവനക്കാർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രിയും ഓഫീസിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയി. മന്ത്രിക്ക്  കൊവിഡ് പരിശോധന നടത്തും. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനകസ് 1 ലെ അഞ്ചാം നില അടച്ചു.