മമ്പുറം മോസ്ക് തിരുരങ്ങാടി – MAMPURAM MOSQUE, TIRURANGADI

MAMPURAM MOSQUE, TIRURANGADI MALAPPURAM

0 253

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുങ്ങാടിയിലെ മമ്പുറം പള്ളി ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ്. കേരളത്തിലെ സുന്നി മുസ്ലീങ്ങളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെതിരായ 1921 ലെ മാപ്പിള കലാപവുമായി (മാപ്പിള ലഹള) ഇത് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും മുഹർറം മാസം ഒന്നാം മുതൽ ഏഴാം തീയതി വരെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഉറൂസ് നടത്തുന്നു. ഇസ്‌ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവസാന ദിവസം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒത്തുചേരലും ഉണ്ട്.