മാനന്തവാടി നഗരസഭ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലാപ്പ്‌ ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

0 592

മാനന്തവാടി : മാനന്തവാടി നഗരസഭ 2022-23 ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നഗരസഭയിലെ 36 വാർഡുകളിലും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനറൽ , പട്ടിക ജാതി ,പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു .

ലാപ്പ്‌ടോപ്പുകളുടെ വിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർ പേഴ്സൺ സി കെ രത്നവല്ലി നിർവഹിച്ചു.
വൈസ് ചെയർ പേഴ്സൺ ജേക്കബ് സെബാസ്റ്റിയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മറ്റി ചെയർമാന്മാരായ ലേഖ രാജീവൻ , പി വി എസ് മൂസ്സ , അഡ്വ സിന്ധു സെബാസ്റ്റിയൻ , പി വി ജോർജ്, സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് മാമ്പള്ളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു