വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം

0 1,191

വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ SBI collect വഴിയാണ് തിരിച്ചടവിന് സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്.  ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്, പ്രീപെയ്ഡ് കാര്‍ഡ്, NEFT/RTGS,UPI (Bhim,Google Pay,Phone Pay, Paytm, MobiKwik മുതലായവ) എന്നിവയിലൂടെയും പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാം. UPI/ Rupay Debit എന്നിവ മുഖേനയുളള തിരിച്ചടവിന് സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുന്നതല്ല.

ഇതിന് പുറമെ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ജില്ലാ/ ഉപജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍ മുഖേനയും എസ്ബിഐ ശാഖകള്‍ മുഖേനയും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും.   https://bit.ly/3aYQrKO എന്ന ലിങ്ക് മുഖേനയോ ക്യൂആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്‌തോ തിരിച്ചടവ് നടത്താം. വിശദമായ മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശം, തിരിച്ചടവ് ലിങ്ക് എന്നിവയ്ക്ക് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ www.ksbcdc.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.