പേരാവൂർ ഫോറം ഇടപെട്ടു; സൈൻ ബോർഡ്‌ പുനഃസ്‌ഥാപിച്ചു.

0 1,302

പേരാവൂർ ഫോറം ഇടപെട്ടു; സൈൻ ബോർഡ്‌ പുനഃസ്‌ഥാപിച്ചു.

 

പേരാവൂർ : കേബിൾ ഇടുന്നതിനു വേണ്ടി പിഴുതുമാറ്റിയ ദിശാബോർഡ് പുന സ്ഥാപിച്ചു . പേരാവൂർ ഫോറം വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എഞ്ചിനിയറുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയതോടെയാണ് ദിശാബോർഡ് പുന സ്ഥാപിച്ചത്. കൊട്ടംചുരത്തു നിന്നും പേരാവൂരിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിലെ രണ്ടാമത്തെ വളവിൽ സ്‌ഥാപിച്ചിരുന്ന സൈൻ ബോർഡാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കേബിൾ കുഴി എടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൈൻ ബോർഡുകൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയും തിരികെ പുനഃസ്‌ഥാപിക്കാതെ വഴി അരികിലെ പറമ്പിലേക് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആയിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.. രാത്രികാലങ്ങളിൽ അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള വളവുകളിൽ ഒന്നാണ് കൊട്ടംചുരം-പേരാവൂർ റോഡ്. അടുത്ത കാലത്തയി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഭൂഗർഭ കേബിയിടുന്നതിനായി റോഡരിക് കുഴിച്ചിരുന്നു. വളവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദിശാബോർഡില്ലാത്തത്. അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തിയേക്കാം എന്നും നാട്ടുകാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.