പൊന്നാനി ജുമാ മസ്ജിദ് മലപ്പുറം- Ponnani Juma Masjid, Malappuram

PONNANI JUMA MASJID MALAPPURAM

0 413

കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുസ്‌ലിം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കിടയിലും പൊന്നാനി ജുമ മസ്ജിദിന് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാന മുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ‘കേരള മുസ്‌ലിംകളുടെ മക്ക’ ആയി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പ്രശസ്ത മുസ്ലീം ആത്മീയ നേതാവും പണ്ഡിതനുമായ സൈനുധിൻ മഖ്ദൂമാണ് 1510 ൽ പൊന്നാ നി ജുമാ മസ്ജിദ് പണികഴിപ്പിച്ചത്. മഖ്ദൂം അഷാരിയുടെ നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്ന ഹിന്ദു കര കൗശല വിദഗ്ധനാണ് പള്ളിയുടെ ശില്പി. കേരളത്തിലെ സമ്പന്നമായ പരമ്പരാഗത വാസ്തു വിദ്യാ രീതിയെ മസ്ജിദിന്റെ ഘടന ചിത്രീകരിക്കുന്നു. വളരെക്കാലം മുതൽ പൊന്നാനി ജുമാ മസ്ജിദ് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി തുടർന്നു.