ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു

0 683

ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു

കണ്ണൂര്‍ ഹാര്‍ബര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസിലേക്ക് സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ക്വാളിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി സ്ഥാപിച്ച് കമ്മീഷന്‍ ചെയ്യുന്നതിന് നല്‍കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു.   ജൂണ്‍ 19 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ക്വട്ടേഷന്‍ സ്വീകരിക്കും.  ഫോണ്‍: 0497 2732161.