സജി ഗോപിനാഥ് കെ.ടി.യു വിസി ആകും: നിയമനം സിസാ തോമസ് പകരം

0 585

തിരുവനന്തപുരം: ഡിജിറ്റൽ വിസി സജി ഗോപിനാഥ് തന്നെ കെ.ടി.യു വിസി ആകും. സർക്കാർ പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ബൈജു ഭായ്, പ്രൊ. അബ്ദുൾ നസീർ എന്നിവർ മേയ് 31ന് വിരമിക്കുന്നവരാണ്.

സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനാലാണ് സിസാ തോമസിന് കാലാവധി നീട്ടി നൽകാതിരുന്നത്.