തെന്നിന്ത്യൻ താരം കാജൽ അഗർവാൾ വിവാഹിതയാകുന്നു

0 567

തെന്നിന്ത്യൻ താരം കാജൽ അഗർവാൾ വിവാഹിതയാകുന്നു

 

തെന്നിന്ത്യൻ താരം കാജൽ അഗർവാൾ വിവാഹിതയാകുന്നു. സംരംഭകനായ ഗൗതം കിച്ച്‌ലുവാണ് വരൻ. ഒക്ടോബർ 30നാണ് വിവാഹം.തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് കാജൽ അഗർവാൾ വിവാഹക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.