തൃക്കാവ് ശ്രീ ദുർഗ്ഗാഭഗവതിക്ഷേത്രം- THRIKKAV SREE DURGA BAGAVATHY TEMPLE MALAPPURAM

THRIKKAV SREE DURGA BAGAVATHY TEMPLE MALAPPURAM

0 189

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രമാണ് തൃക്കാവ് ശ്രീ ദുർഗ്ഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ദുർഗ്ഗാദേവിയാണ്. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരിക വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലങ്കിലും കേരളത്തിൽ പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട 108 മഹാക്ഷേത്ര ങ്ങളിൽ ഒന്നായി തൃക്കാവ് ക്ഷേത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. തൃക്കാവ് എന്ന പേര് തൃക്കണിക്കാട് എന്നതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ചരിത്രം

കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജാവാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമ  ലോഗന്റെ  മലബാർ മാന്വൽ  പ്രകാരം മൈസൂർ ഭരണാധികാരികളാ യിരുന്ന ഹൈദർ അലി, ടിപ്പുസുൽത്താൻ എന്നിവരുടെ ആക്രമണം (ക്രി:1766-1792) മൂലം ക്ഷേത്രത്തിനു സാരമായ കേടുപറ്റി. ക്ഷേത്രം, ടിപ്പുവിന്റെ ആയുധപ്പുരയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. 1861 ൽ സാമൂതിരി രാജാവ് ക്ഷേത്രത്തിനു വിപുലമായ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുകയുണ്ടായി

പ്രതിഷ്ഠ

ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശംഖചക്രങ്ങൾ ധരിച്ചും, വരദ കടീബദ്ധ മുദ്രകളോടും കൂടിയ ചതുർബാഹുവായ ദുർഗ്ഗയു ടേതാണ്. ലക്ഷ്മിയായും സരസ്വതിയായും വേറെയും സങ്കൽപ്പ ങ്ങളുണ്ട്. കിഴക്കോട്ട് ദർശനം. ഗണപതി , അയ്യപ്പൻ , ശ്രീകൃഷ്ണൻ , ഹനുമാൻ, നാഗദൈവങ്ങൾ, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് എന്നിവരെ ഉപദേവതകളായി  പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

Address: Thrikkavu Temple Rd, Keezhillam, Ponnani, Kerala 679577

Phone: 0494 266 9778