യു എ ഇ വിസകളുടെ കാലാവധി ഡിസംബർ വരെ നീട്ടി

യു എ ഇ വിസകളുടെ കാലാവധി ഡിസംബർ വരെ നീട്ടി

0 433

യു എ ഇ വിസകളുടെ കാലാവധി ഡിസംബർ വരെ നീട്ടി

രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള സന്ദർശകരുടെയും താമസക്കാരുടെയും വിസാ കാലാവധി ഡിസംബർ വരെ നീട്ടിയതായി യു എ ഇ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം കാലാവധി അവസാനിച്ച വിസക്കാർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയെന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഫെഡറൽ അതോറ്റി വക്താവ് കേണൽ ഖമീസ് ആൽ കഅബി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള റെസിഡൻസി വിസക്കാരുടെ കാലാവധിയും മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസംബർ വരെ നീട്ടിനൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മാർച്ച് ഒന്ന് ശേഷം കാലാവധി അവസാനിച്ച് തിരിച്ചറിയൽകാർഡുകളുടെ കാലാവധിയും ഡിസംബർ വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.