സന്ദർശനത്തിനായി കേരളത്തിൽ വരുന്നവർ എട്ടാം ദിവസം മടങ്ങണം.

0 485

സന്ദർശനത്തിനായി കേരളത്തിൽ വരുന്നവർ എട്ടാം ദിവസം മടങ്ങണം.

സന്ദർശനത്തിനായി കേരളത്തിൽ വരുന്നവർ എട്ടാം ദിവസം മടങ്ങണമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശം. ഇവർ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കരുതെന്നും കൂടുതൽ ദിവസം തങ്ങിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരേ കേസെടുക്കുമെന്നും പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കൂടുതൽ ദിവസം തങ്ങിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാകും കേസെടുക്കുക.
ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് നേരത്തെ ക്വാറന്റീൻ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ ഉത്തരവിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വരുന്നവർക്കും ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരും ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് തങ്ങാൻ പാടില്ല. പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കും പോവുകയും ചെയ്യരുത്. പരീക്ഷാത്തീയതിയുടെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വരെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാം. പരീക്ഷാത്തീയതി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കാനും പാടില്ല.
കേരളത്തിലേക്ക് ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി വരുന്നവർ കോവിഡ് ജാഗ്രത വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് പാസിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതത് ജില്ലാ കളക്ടർമാരാണ് പാസ് അനുവദിക്കുക. കേരളത്തിൽ എത്തിയാൽ നേരേ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റെവിടേക്കും യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.