കോവിഡ് സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലോടെ  ദേശീയ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ പുനരാരംഭിച്ചു

761

കോവിഡ് സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലോടെ  ദേശീയ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ പുനരാരംഭിച്ചു

കോവിഡ് 19 സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലോടെ വിവിധ ദേശീയ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേകള്‍ പുനരാരംഭിച്ചതായി നാഷണല്‍ സ്റ്റാറ്റിക്കല്‍ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. 78 ാമത് സാമൂഹിക സാമ്പ